Wij zijn op zoek naar gedreven en deskundige professionals, adviseurs, managers en trainees met kennis op het gebied van Finance of Legal.

Onze professionals functioneren in de rol van consultant, interim-manager, financieel specialist, jurist en auditor. Het zijn de experts op financieel, juridisch en bedrijfskundig gebied in de publieke sector. Een flexibel team dat vanuit één cultuur samenwerkt met mensen in de publieke sector aan de professionalisering van het openbare bestuur. Daadkrachtig en Vertrouwbaar.

Over Vanberkel Professionals

Vanberkel Professionals ontstond in 2007 vanuit de aspiratie om met financiële dienstverlening de brede publieke sector een bewezen oplossing op maat te bieden.

Iedere organisatie en elk individu is uniek, heeft een eigen DNA en dat geldt ook voor de vraagstukken. Dit vormt de unieke cultuur die het vertrekpunt van onze dienstverlening is. Onze professionals werken dan ook gezamenlijk met uw medewerkers aan de beste oplossing. Financieel en juridisch specialist op onze vijf focusgebieden Rijksoverheid, Lokaal bestuur, Wonen, Zorg en Onderwijs. Vanuit onze pijlers vertrouwen, betrouwbaarheid en open communicatie. Daar ligt onze toegevoegde waarde.

Visie

Een ideale toekomstige maatschappij is volgens Vanberkel Professionals één die alleen functioneert met een transparante, flexibele en betrouwbare overheid en organisaties (profit en non-profit). Dat betekent dat de processen en regelgeving altijd in dienst moeten staan in het belang van de burger en de afnemer. En dat moet meetbaar zijn, zodat het in dienst van de openheid controleerbaar is en iedereen op zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken. Door vertrouwbaar te handelen, zowel als individu en organisatie, creëren we gezamenlijk een moderne samenleving die betrouwbaar, integer, duurzaam en verantwoordelijk is.

Missie

Burgers en afnemers staan steeds kritischer tegenover de overheid en organisaties. Daarnaast worden regelgeving en interne processen binnen bedrijven, non-profitorganisaties, stichtingen en overheid op alle niveaus steeds internationaler, ingewikkelder en omvangrijker. Dat vraagt vertrouwen, betrouwbaarheid, transparantie en integriteit. Vanberkel Professionals is een flexibele organisatie van experts die de overheid en organisaties helpt dit te realiseren, door middel van innovatieve processen, objectieve controles en open communicatie. Dit doen we met efficiëntie, daadkracht, betrokkenheid en integriteit naar onze cliënten en hun afnemers.

Cultuur

Vanberkel Professionals heeft een positieve, effectieve en informele organisatiecultuur. Dat is voor ons een absolute voorwaarde voor continue ontwikkeling van onze kennis en expertise. Wij werken als individu proactief samen aan innovatieve oplossingen voor onze cliënten en dan is samenwerking, opleiding en betrokkenheid met elkaar en de opdrachtgever cruciaal. Onze interne rol verschilt per vraagstuk; expertise is leidend voor de hiërarchie, waarbij iedereen op elkaar vertrouwt en rekent. Flexibel en integer ontwikkelen wij onszelf, ons bedrijf en de medewerkers en processen bij de opdrachtgever tot vertrouwbare professionals.

Onze Focusgebieden

Rijksoverheid

Het kabinet wil de verworvenheden van Nederland overeind houden en dat heeft veel gevolgen voor u als Rijksoverheid. Wij helpen u graag.

Nederland ontwikkelde na de oorlog een goed functionerende rechtstaat en een economie die banen oplevert met geld voor publieke voorzieningen als zorg, sociale zekerheid, wegen en onderwijs.

Door het huidige kabinets- en Europees beleid zijn het bewogen tijden voor de Rijksoverheid. Begrotingsvoorschriften van de Europese Commissie en de ontwikkeling van de economie zorgen voor extra uitdagingen en de term compacte rijksdienst is dan ook een actueel thema. De overheveling van taken en budgetten naar lagere overheden en betere samenwerking van ministeries door de centralisatie van de bedrijfsvoering zijn belangrijke ontwikkelingen. Rode draad hierbij is taken en verantwoordelijkheden daar te leggen waar je ze het meest efficiënt en effectief kunt uitvoeren.

Vanberkel Professionals geldt al jaren als een specialist in de vraagstukken van de Rijksoverheid. Zo ondersteunt Vanberkel Professionals u op het gebied van wet- en regelgeving, procesveranderingen, procesinrichting of capaciteit. Ook helpen wij u graag met de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, subsidie en vereenvoudiging binnen de Rijksoverheid.

Vanberkel Professionals onderscheidt zich door haar excellente dienstverlening met deskundige, betrouwbare en integere financiële professionals die gespecialiseerd zijn in de Rijksoverheid. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we praktische oplossingen en benutten we kansen. Dit is onze toegevoegde waarde. Op fiscaal, juridisch en IT-audit-terrein werken wij met vaste, hooggekwalificeerde partners. Dankzij onze efficiënt ingerichte organisatie en lage overhead bieden wij een concurrerende prijs.

Legal

Door wijzigingen in wet- en regelgeving, bezuinigingen en de toenemende druk op de arbeidsmarkt stijgt de vraag naar juridische professionals binnen de Rijksoverheid. Daarnaast wordt wet- en regelgeving steeds complexer. Dit vraagt gekwalificeerde juridische ondersteuning.

Uw vraag
De praktijk leert dat het werk als jurist veelal een kwestie is van enerzijds beantwoording van complexe juridische vraagstukken en anderzijds in een kort tijdsbestek het beoordelen en afhandelen van een groot volume aan dossiers. Bij eerstgenoemde wordt een specifieke kennisbehoefte gevraagd welke niet altijd op de juridische afdeling aanwezig is. Bij laatstgenoemde gaat het om in korte tijd opschalen naar het gewenste aantal uitvoerende juristen.

Ondersteuning Vanberkel Professionals
Vanberkel Professionals ondersteunt u graag bij het invullen van tijdelijke juridische invulling binnen de Rijksoverheid. De inzetbaarheid van onze juristen varieert van junior tot senior+ niveau. Van bestuursrechtjuristen tot privacy consultants, wij zijn van alle markten thuis. Dit kan op projectbasis voor het behandelen van losse vraagstukken bijvoorbeeld of voor langere ondersteuning in het team als interim professional.

Onze toegevoegde waarde
Wij zijn al jaren de trotse partner voor de gehele Rijksoverheid. We hebben dan ook een mooie positie binnen de Rijksoverheid weten te creëren als het gaat om (juridische) inhuur. Aangezien wij al jarenlang uitsluitend (legal) professionals bemiddelen binnen de Rijksoverheid kennen wij het reilen en zeilen daar zeer goed.
Vanberkel Professionals beschikt over een groot netwerk van juristen die bewust hebben gekozen voor ons. Dit garandeert de exclusiviteit van hoogwaardige juristen in een schaarse markt.

Lokaal Bestuur

Lokale overheden in Nederland staan – ook internationaal gezien – op een kwalitatief hoog niveau. Als sparringpartner houden we ze scherp.

Medewerkers van lokale overheden in Nederland zijn goed opgeleid en leveren prima producten en diensten. Managers en bestuurders zijn op de hoogte van de laatste management- en verbeteringsstrategieën. Zij zijn niet op zoek naar een advies-of interim-bureau (oude stijl), maar zoeken een sparringpartner met een brede visie op bedrijfsvoering, beleid, uitvoering en implementatiekracht. Eén die hun organisatie naar een hoger niveau tilt. Vanberkel Professionals is zo’n partner voor u, die de vele opgaven waar lokale overheden nu voor staan kent en begrijpt, of het nu gaat om:

 • transitie in het sociaal domein, de (financiële) vertaling, sturing en beheersing van de zorgtaken
 • inrichten en verbeteren van samenwerkingsorganisaties (regionaal of in de keten), zoals gemeenschappelijke regelingen op het gebied van de bedrijfsvoering
 • verbeteren van processen door te vereenvoudigen, met aandacht voor zowel de instrumentele- als de gedragszijde van procesverbetering volgens de Lean Principes
 • realiseren van integrale sturing en beheersing door het integreren van de beleids- met de financiële planning- en controlcyclus
 • effectief maken van risicomanagement voor management en bestuurders
 • de juiste persoon op de juiste plek inzetten, waaronder het invullen van tijdelijke functies als interim-manager of professional

Dit doen wij met onze specifieke expertise, door te investeren in onze professionals en onze opdrachtgevers, door te investeren in kennisborging en kennisdeling. Bij dat laatste kunt u denken aan het organiseren van (gratis) trainingen, updates/expert sessies, artikelen en publicaties, het deelnemen aan aansprekende congressen en het uitwisselen van kennis binnen de eigen organisatie.

Wij hebben de wil, het enthousiasme en de creativiteit om verbeteringssituaties samen met u succesvol te doorlopen en af te ronden.

Wonen

Het zijn turbulente tijden voor de woonbranche. Het huidige politieke klimaat schreeuwt om betrouwbaarheid, integriteit en openheid. De overheid stelt steeds hogere eisen aan de transparantie en de kwaliteit van de processen en het financiële management van uw organisatie. Vanberkel Professionals ondersteunt u hierin zodat u uw eigen capaciteit volledig op de kerntaken kunt inzetten.

Bedrijfsvoering:

 • Interim-management
 • Procesmanagement (beschrijven van processen, ontwikkelen interne-controleplannen)
 • Ondersteuning bij optimaliseren van de planning & control cyclus
 • Ontwikkelen en verbeteren van managementinformatie
 • Implementatie waardesturing (marktwaarde en bedrijfswaarde)
 • Scheiding DAEB/niet-DAEB

Control:

 • Controllersabonnement
 • Implementatie van risicomanagement
 • Opzetten van business control framework
 • Opzetten, doorontwikkelen en/of ondersteunen bij internal audit

Zorg

Verzekeraars en klanten eisen voortdurend hogere kwaliteit, terwijl de kosten in de zorg juist steeds meer onder druk staan. Wij helpen u bij het laatste zodat u zich volledig kunt richten op uw kerntaak.

Het is erg veel wat er nu op de zorginstellingen afkomt. Naast de kritischer wordende consument, de nadruk op kosten, de huisvesting, de verantwoording en afslanken van zorgpakketten verschuift de Wmo ook nog eens naar de gemeenten. Ga daar maar eens aan staan. Daar is Vanberkel Professionals goed in en dat doen wij graag voor u.

Wij verzorgen de bedrijfskundige taken waarmee u de concurrentie een stap voorblijft op de:

 • Scheiding van wonen en zorg
 • Extramuralisering van de lichte zorgzwaartepakketten
 • Inrichting van DBC-bekostiging

Vanberkel Professionals biedt u hierin de volgende dienstverlening:

 • Controlling (begroting, managementinformatie, jaarrekening, business cases)
 • Projectmanagement (implementatie DBC’s, naleving cao, zorgpaden, centralisaties)
 • Onderzoek (kostprijs)
 • Processen (administratief, zorg)
 • Bedrijfsvoering

Diverse tools (formatieberekening, sturen op DBC’s, risico-inventarisatie)

Onderwijs

Onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met meer en nieuwe regels en daarbovenop hogere eisen aan de bedrijfsvoering en het toezicht.

De laatste jaren krijgt de onderwijssector steeds meer verantwoordelijkheid. Controlerende instanties spreken scholen en andere onderwijsinstellingen steeds vaker aan op de kwaliteit van hun aanbod. Wij ondersteunen u graag in uw andere taken zodat u zich volledig op onderwijs kunt focussen.

Wij bieden u de volgende soorten dienstverlening aan:

 • Interim-management en consultancy voor uw financiële bedrijfsvoering
 • ​Advies en ondersteuning bij de opzet en uitvoering van uw planning & controlcyclus
 • Opstellen van meerjarenbeleidsplannen en meerjarenbegrotingen
 • (interne) Audit werkzaamheden op de leerlingenadministratie (onder meer de gewichtenregeling)
 • Advies bij onderwijshuisvesting
 • Begeleiding bij implementatie van risicomanagement
 • Trainingen voor de bovenstaande dienstverlening

Onze Opdrachtgevers

Onze Vacatures

Traineeship Young Professional (40 uur)

Geef je carrière betekenis in de publieke sector. Heb je een financiële of juridische studie (bijna) achter de rug? Ontwikkel je kennis en kunde razendsnel als trainee bij Vanberkel Professionals. Young Public Talent is een unieke kans om impact te maken op de maatschappij en je talenten in te zetten voor een hoger doel. For the people by the people.

Meer dan ooit heeft de overheid behoefte aan kritische professionals met een frisse blik. Wetgeving wordt steeds internationaler en complexer, processen vragen om een flexibele organisatie van experts op verschillende deelterreinen. Burgers en bedrijven staan vaak sceptisch tegenover de overheid, die veel zware dossiers op haar bordje krijgt. Vertrouwen en transparantie zijn essentieel voor een daadkrachtig openbaar bestuur.

Het traineeship is de perfecte start van je loopbaan. In twee jaar tijd ontwikkel je je tot een financieel of juridisch topadviseur. Je gaat meteen aan de slag bij een opdrachtgever uit de (semi-)overheid, en vervult vervolgens verschillende rollen bij meerdere instellingen. Zo zul je zelf ervaren waarom de (rijks)overheid is verkozen tot populairste werkgever!

Met vijftien mede-trainees kom je eens per twee weken op kantoor in Zoetermeer om ervaringen te delen. De cultuur bij Vanberkel is gebaseerd op het idee dat elke organisatie en elk individu uniek zijn. We testen jouw persoonlijke talenten en wensen, en bouwen je carrière daaromheen. Zo kom je altijd in je kracht te staan. Ook omdat we een omgeving creëren waarin iedereen fouten mag maken. Dat zijn immers de beste lessen voor de toekomst. Werken bij ons voelt altijd veilig.

Als Young Talent ben je een volwaardige collega op de werkvloer van je opdrachtgever. Je moet een mooie match zijn om duurzame waarde toe te voegen. De werkrelatie is tijdelijk, maar de impact die je maakt is blijvend.

For the people by the people

5 redenen om te kiezen voor Young Public Talent

 • Werken in de publieke sector geeft voldoening omdat het bijdraagt aan de samenleving. Als trainee word je betrokken bij belangrijke projecten en de ontwikkeling van beleid. Je maakt een positieve impact op de mensen om je heen.
 • Als trainee in de publieke sector werk je met professionals uit verschillende disciplines en leer je nieuwe vaardigheden en kennis voor je carrière.
 • In de publieke sector ben je betrokken bij interessante, uitdagende projecten op belangrijke terreinen als duurzaamheid, innovatie en sociaal beleid.
 • Je bouwt een stabiele carrière op, met goede arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.
 • Je wordt on én off the job gecoacht om jouw unieke talenten te laten schitteren.

Jij ontvangt:

 • Een mooi startsalaris van € 3.074,- bruto per maand op fulltime basis;
 • Ieder half jaar een salarisgroei van € 200,- bij goed functioneren;
 • Een laptop en mobiele telefoon;
 • Een onbeperkt opleidingsbudget;
 • Na het afronden van je financiële traineeship heb jij de mogelijkheid om een CPC, RA of RC opleiding te doen;
 • Na het afronden van je legal traineeship heb jij de mogelijkheid om een Master in Rechtsgeleerdheid te doen;
 • Keuze tussen lease/huurauto inclusief NS Businesscard of bruto-cash optie;
 • Onbeperkt aantal vakantiedagen;
 • Via Vanberkel Vitaal krijg je €15,00 per maand korting op je sportabonnement bij 3600 locaties;
 • Een mooie reis naar het buitenland na het succesvol doorlopen van je traineeship.

Ben je net afgestudeerd of ga je binnenkort afstuderen? Heb je minimaal HBO niveau en bij voorkeur in de richting van Accountancy, Bedrijfseconomie of een andere financieel gerelateerde opleiding? Schroom dan niet om contact op te nemen!

Solliciteren

Neem contact op met: Teamlead Traineeship Carolien Volten via 06-34624652 of c.volten@vbprofs.nl. Mailen naar youngprofessionals@vbprofs.nl kan ook. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en LinkedIn!

Interim Professional Finance

Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s. Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? En heeft de brede publieke sector en de Rijksoverheid een speciale plaats bij jou? Dan pas je uitstekend in ons team.

Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar gedreven en deskundige financiële professionals, adviseurs en managers die opdrachten uitvoeren voor onze opdrachtgevers. Die willen presteren en hun expertise willen inzetten voor het oplossen van specifieke vraagstukken. Die verbeteringen realiseren en zo bijdragen aan de continuïteit en het verandervermogen van onze opdrachtgevers. Als je ook nog flexibel bent ingesteld, leergierig en als zelfstarter een opdracht kan verwerven en uitvoeren; dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij vragen

HBO/WO studie (richting Bedrijfseconomie, Accountancy, Controlling, Bestuurskunde), afgerond of nog studerend. Minimaal drie jaar werkervaring in de brede publieke sector.
Uitstekende contactuele- en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd en een leaseauto (of bruto cash optie). Daarnaast bieden wij ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen, met een onbeperkt opleidingsbudget.
Goede begeleiding door leidinggevende vanuit het Management Team. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan.

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk, Ilse Stokman en Hayley de Zwart gaan graag het gesprek met jou aan. Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 / 06-29482224  / 06-41145078 of mail naar: i.stokman@vbprofs.nl / d.vanderkruk@vbprofs.nl / h.dezwart@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel.

Consultant Rijksoverheid (32-40 uur)

Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? Dan pas jij goed in ons team!

Functieomschrijving

Vanberkel Professionals is op zoek  naar meerdere Consultants binnen de Rijksoverheid. Als consultant werk je aan resultaatgerichte financiële adviesopdrachten en onderzoeken. De financiële adviesdiensten zijn vooral gericht op de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid, maar bestaan ook uit generieke financiële adviesdiensten vanuit de beleidskolommen. Deze resultaatgerichte opdrachten worden veelal gecombineerd met uitdagende projecten bij verschillende opdrachtgevers binnen de brede publieke sector: Financiële Adviesdiensten – Vanberkel Professionals (vbprofs.nl).

Onze Consultants onderscheiden zich van traditionele consultants door toekomstgericht en ambitie gedreven te werken volgens de principes van ‘appreciative inquiry’, oftewel waarderend onderzoek. De toegevoegde waarde van Vanberkel Professionals kenmerkt zich door onze  persoonlijke aandacht voor onze klanten en het leveren van maatwerk.

Wij richten ons op de volgende vraagstukken:

 • Bedrijfseconomische en financiële vraagstukken;
 • Financieel-economische governance vraagstukken;
 • Opstellen van financiële prognoses;
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA);
 • (Financieel) risicomanagement;
 • Het analyseren/onderzoeken van financiële big data/datamining;
 • Robotisering/Process mining.

Wij vragen

Afgeronde HBO/WO studie (richting Bedrijfseconomie, Accountancy, Controlling, Bestuurskunde). Minimaal vijf jaar ervaring in de brede publieke sector als interim professional/Consultant of in een brede control functie. Uitstekende contactuele- en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

Veel afwisseling en uitdaging en dat alles met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, na het succesvol doorlopen van je proeftijd. Variatie én zekerheid dus. Ook blijf je leren, ontwikkelen en verbeteren door het volgen van opleidingen en trainingen met een onbeperkt opleidingsbudget. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Binnen Vanberkel Professionals bestaan diverse werkgroepen waaraan deelgenomen kan worden, zoals de werkgroep data en de innovatie werkgroep. Ook kun je  meeschrijven aan offertes en aanbestedingen.

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk, Ilse Stokman en Hayley de Zwart gaan graag het gesprek met jou aan. Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 / 06-29482224 / 06-41145078 of mail naar: i.stokman@vbprofs.nl / d.vanderkruk@vbprofs.nl / h.dezwart@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl.
Dan spreken we elkaar snel!

Interim Professional Data (32-40 uur)

Functieomschrijving
Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? En heeft de publieke sector, en met name lokaal bestuur, een speciale plaats bij jou? Dan pas je uitstekend in ons team!

Vanberkel Professionals groeit! Wij zoeken enthousiaste collega’s die met plezier en bevlogenheid ons team komen versterken.

Bouw jij mee aan onze organisatie en werk jij graag aan oplossingen voor vraagstukken van onze opdrachtgevers? Zoek jij een werkgever, waar jij zelf richting kan geven aan jouw carrière pad? Vind jij een goede werk/privé balans belangrijk, evenals persoonlijke aandacht? Deze essentiële zaken staan bij ons hoog in het vaandel en maken daarom onderdeel uit van onze kernwaarden.

Wij bieden onze Interim Professionals afwisselende opdrachten op het gebied van Data. Binnen het Expertisecentrum Data voeren wij verschillende type opdrachten uit, onder andere:

 • Het bouwen en onderhouden van Dashboards voor verschillende non-profit organisaties (waaronder diverse gemeenten);
 • De Data opdrachten hebben niet alleen een financieel karakter maar hebben ook betrekking op andere vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van vergrijzing;
 • Ook krijgen wij opdrachten binnen op het gebied van sociaal domein.

Wij vragen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding richting finance of data;
 • Actuele kennis van Power BI, SQL, Python,R en ervaring met het bouwen van Dashboards;
 • Ervaring binnen de brede publieke sector (minimaal 3 jaar);
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Resultaatgericht;
 • Proactieve instelling.

Wij bieden

Vanberkel Professionals is gespecialiseerd in Rijksoverheid, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs. Onze expertise: Procesmanagement, Rechtmatigheid, (IT) Auditing, Data, Verbijzonderde Interne Controle, Subsidies, Rechtmatigheidsverantwoording, Consulting, Business Control en bedrijfsvoering, Risicomanagement en Governance, Training en Financieel Advies/Accounting.

Verder bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen, met een onbeperkt opleidingsbudget.

Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s binnen Vanberkel Professionals waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Zowel tijdens als na het werk. Wij werken volgens het nieuwe werken (flexibel op kantoor en vanuit huis).

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk, Ilse Stokman en Hayley de Zwart gaan graag het gesprek met jou aan.

Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 / 06-29482224 / 06-41145078 of mail naar: i.stokman@vbprofs.nl / d.vanderkruk@vbprofs.nl / h.dezwart@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel!

Interim Professional Woningcorporaties (40 uur)

Functieomschrijving
Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? En heeft de publieke sector en met name de corporatiesector, een speciale plaats bij jou? Dan pas je uitstekend in ons team!

Vanberkel Professionals groeit! Wij zoeken enthousiaste collega’s die met plezier en bevlogenheid ons team komen versterken.

Bouw jij mee aan onze organisatie en werk jij graag aan oplossingen voor vraagstukken van onze opdrachtgevers? Zoek jij een werkgever, waar jij zelf richting kan geven aan jouw carrièrepad? Vind jij een goede werk-privébalans belangrijk, evenals persoonlijke aandacht? Deze essentiële zaken staan bij ons hoog in het vaandel en maken daarom onderdeel uit van onze kernwaarden.

Wij bieden onze Interim Professionals afwisselende opdrachten binnen de corporatiesector. Binnen het Woningcorporatie team (nu 6 man sterk) voeren wij verschillende typen opdrachten uit, onder andere:

 • Leveren we bedrijfsvoering en financieel advies aan woningcorporaties;
 • Financial Control, Business Control en Concern Control opdrachten;
 • Planning & Control opdrachten zoals:
  • Ondersteuning bij jaarrekening- en begrotingstrajecten;
  • Opstellen dVi en dPi;
  • Opstellen periodieke rapportages;
  • Opstellen liquiditeitsprognoses;
 • Invullen van management- en teamleidersrollen;
 • Coachingstrajecten.

Wij vragen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding richting finance;
 • Actuele kennis van WALS, Dynamics Empire en Tobias is een pré;
 • Ervaring binnen de corporatiesector (minimaal 3 jaar);
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Resultaatgericht;
 • Proactieve instelling.

Wij bieden

Vanberkel Professionals is gespecialiseerd in Rijksoverheid, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs. Onze expertise: Procesmanagement, Rechtmatigheid, (IT) Auditing, Data, Verbijzonderde Interne Controle, Subsidies, Rechtmatigheidsverantwoording, Consulting, Business Control en bedrijfsvoering, Risicomanagement en Governance, Training en Financieel Advies/Accounting.

Verder bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen, met een onbeperkt opleidingsbudget. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s binnen Vanberkel Professionals waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Zowel tijdens als na het werk. Wij werken volgens het nieuwe werken (flexibel op kantoor en vanuit huis).

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiters Désirée van der Kruk, Ilse Stokman en Hayley de Zwart gaan graag het gesprek met jou aan.

Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 / 06-29482224 / 06-41145078 of mail naar: i.stokman@vbprofs.nl / d.vanderkruk@vbprofs.nl / h.dezwart@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel!

Persoonlijk Zaakbehandelaar (PZB-er) (32-36 uur)

Toeslagen heeft de opgave om jaarlijks voor meer dan vijf miljoen huishoudens meer dan zeven miljoen toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toe te kennen en uit te keren. De afgelopen jaren is heel helder geworden dat er grote problemen zijn ontstaan bij de toeslagen voor de kinderopvang. Hierdoor zijn veel ouders getroffen. De komende jaren staan in het teken van het herstellen van het geschonden vertrouwen en het herstellen en mogelijk compenseren van gedupeerden die getroffen zijn. Het beoordelen, herstellen en compenseren wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), die hiervoor speciaal is ingericht.

Dit doe je bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

De afdeling Herstel is onderdeel van het primaire proces en heeft als doel om ouders met zorg en aandacht te begeleiden bij het herstelproces; dit is van intakegesprek tot de beschikking en betaling. De afdeling Herstel bestaat uit 14 Herstelteams die locatiegericht zijn ingedeeld. Elk team bestaat uit PZB-ers; ondersteuners waarbij de grootte van de teams per locatie varieert. Elk team heeft, afhankelijk van de grootte, een aantal PODCO’s. Zij dienen als vraagbaak, begeleider en coördinator van een deel van het team. Daarnaast is er per team een VTA die vanuit de vaktechnische hoek het team ondersteunt. Voor de PZB-er is de samenwerking met het team beoordelaars van groot belang.

Waar jij je nog meer op richt?

De PZB-er heeft als doel het proactief begeleiden van ouders/gemachtigden door het behandelproces heen en de ouder een luisterend oor te bieden. De PZB-er is het aanspreekpunt van de ouder, geeft toelichting op het hele behandelproces en legt ook bijvoorbeeld berekeningen uit. Als het nodig is brengt de PZB-er de ouder in contact met gemeente voor aanvullende hulp of ondersteuning. Ook zorgt de PZB-er ervoor zich nieuwe regelingen en andere benodigde kennis eigen te maken om tot een goed en duidelijk resultaat te komen.

Hierbij horen o.a. de volgende werkzaamheden:

 • De PZB-er heeft contact met de ouder;
 • De PZB-er coördineert en regisseert de zaak (en ouder) door het behandelproces;
 • De PZB-er is in staat in met veel verschillende administratieve systemen te werken;
 • De PZB-er stelt beschikkingen en brieven;
 • De PZB-er stelt hersteldossiers op;
 • Na de overdracht checkt de PZB-er of de ouder goed is opgevangen.

Voor deze specifieke uitvraag geldt dat sprake is van additionele werkzaamheden binnen de functie, te weten:

 • Onafhankelijk beoordelen van de zaak van de ouder op basis van de vaste beoordelingskaders en eenduidige instructies op basis van het opgemaakte ouderbeeld en informatie uit de systemen;
 • Eventuele escalatie via vaktechnische lijn en/of managementlijn;
 • Eventuele afstemming met Commissie van Wijzen;
 • Beoordelen van de (eventueel) door de ouder ingebrachte zienswijze op de beoordeling.

Een bijzondere baan, omdat…

 • Je aan de slag gaat in een dynamische organisatie waar de uitdagingen voor het oprapen liggen. Geen dag is hetzelfde!
 • Je de kans krijgt een netwerk met waardevolle samenwerkingspartners op te bouwen.
 • We je alle ruimte bieden om ook zaken buiten je taken- of werkpakket op te pakken.

Dit project start op 1-9-2023 en betreft een projectdienstverband.

Voor deze vacature kunnen wij geen zzp-ers voorstellen.

Wanneer past deze baan bij je?

• Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau;
• Je hebt ervaring met gesprekstechnieken (omgaan met weerstand, emoties);
• Je bent vaardig in het werken met computers;
• Je 32-36h per week beschikbaar bent.

Jouw competenties

• Accuraat werken
• Analyseren
• Flexibiliteit
• Stressbestendigheid
• Organisatiesensitiviteit

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel!

Business Manager (32-40 uur)

Functiebeschrijving

Vanberkel Professionals is een samenwerkingspartner die al langere tijd overeenkomsten heeft binnen het Rijk, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs en daarmee een sterke positie heeft. Momenteel zijn er 7 Business Managers bij ons werkzaam, maar door de sterke groei zoeken wij er nieuwe collega’s bij. Het team bestaat verder uit 5 Resource Managers. Deze leuke club gaan we dus uitbreiden met nog meer fijne collega’s! Daarnaast maken ook administratief ondersteunend medewerkers onderdeel uit van dit team.

De Business Manager is verantwoordelijk voor de bedrijvigheid en commercie binnen zijn/haar businessunit. Je springt op een rijdende trein en zal daarom vooral focus hebben op relatiebeheer en uitbreiding van (warme) klantcontacten. Verder ben je als Business Manager natuurlijk ook verantwoordelijk voor het verwerven van opdrachten en ben je aanspreekpunt voor de opdrachtgever. In samenwerking met de Resource Managers maak je de match van interim professional (of ZZP-ers) op de lopende opdrachten. De Business Manager deelt de verantwoordelijkheid voor de Interim Professionals, die bij ons in dienst zijn, met de Fieldmanagers en je bent daarmee operationeel verantwoordelijk voor het functioneren van de Interim Professionals welke op opdrachten werkzaam zijn. Allerhande vragen worden (mede) door de Business Manager opgevangen en afgehandeld.

Taken

 • Maken van offertes;
 • Maken van klant- en marktanalyses;
 • Organiseren van klantcontacten;
 • In beheer nemen van enkele lopende accounts
 • Signaleren van commerciële mogelijkheden;
 • Maken en realiseren van persoonlijk accountplan;
 • Acquisitie van klanten en opdrachten conform accountplan;
 • Verkoop van de dienstverlening van Vanberkel Interim Professionals;
 • Relatiebeheer;
 • Begeleiding van Interim Professional op opdracht;
 • Evaluatie van opdrachten;
 • Aftersales naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoek (KTO);
 • Financiële afhandeling van opdrachten.

Wij vragen

 • Jij bent een bevlogen en commerciële ingestelde professional met een afgeronde HBO/ WO opleiding.
 • Je hebt 5+ jaar werkervaring in een functie binnen de arbeidsbemiddeling of als finance professional en krijgt energie van het behalen van targets.
 • Je weet kansen te signaleren en weet deze in resultaten om te zetten.
 • Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Verder ben je pragmatisch en een echte teamspeler.

Ontwikkelde competenties

 • Resultaatgerichtheid;
 • Organisatiesensiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Kwaliteit;
 • Besluitvaardigheden;
 • Samenwerken;
 • Inlevingsvermogen;
 • Klantgericht handelen;
 • Overtuigen/onderhandelen;
 • Proactief;
 • Commercieel vermogen.

Vanberkel Professionals is gespecialiseerd in de Rijksoverheid, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs. Onze expertises zijn Procesmanagement, Rechtmatigheid, (IT) Audit, Data, Consulting, Control, Risicomanagement, Bedrijfsvoering en Subsidies. Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s. Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? Dan pas jij goed in ons team!

Wij bieden

Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd, een leaseauto en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s binnen Vanberkel Professionals waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Zowel tijdens als na het werk, want iedere maand organiseren wij een uitje! Wij werken volgens het nieuwe werken (flexibel op kantoor in Zoetermeer en vanuit huis) maar op ‘de Bleis’ kun je jezelf van goede koffie voorzien.

Solliciteren

Herken jij jezelf in de omschrijving, ben je nieuwsgierig naar Vanberkel Professionals en kijk je ernaar uit om ons te leren kennen? Fijn, wij zijn namelijk ook heel benieuwd naar jou! Doe ons beiden een plezier en stuur snel je CV en motivatie per e-mail naar recruitment@vbprofs.nl Wie weet spreken we elkaar snel!

Heb je eerst nog enkele vragen? Geen probleem, begrijpen we helemaal. Bel even naar Hayley de Zwart (06-41145078) of check vbprofs.nl en werkenbijvbprofs.nl.

Resource Manager (32-40 uur)

Zoek jij een leuke, dynamische baan waarin je mensen en werk aan elkaar kunt verbinden? Een betekenisvolle baan, waarin jij het verschil kunt maken in iemand zijn carrière? Lees vooral verder!

Als Resource Manager zoek (en vind) jij kandidaten die openstaan voor een nieuwe uitdaging binnen één van onze aandachtsgebieden (Rijksoverheid, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs). Jij matcht hen aan die passende opdracht waar iedereen (de kandidaat, de opdrachtgever én jij!) blij van wordt. Je gaat enthousiast met deze missie aan de slag. Je onderhoudt telefonisch contact met de kandidaat om vervolgens een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking. Zo leer je elkaar pas echt goed kennen, hier ligt de basis voor een duurzame relatie. Samenwerken aan ambities, nu en in de toekomst, is ons credo.

De functie van Resource Manager is een dynamische rol binnen een dito organisatie. Bij ons kun je spreken van een afwisselende baan, binnen een heel leuk team. Je werkt in tandem met onze Business Managers die verantwoordelijk zijn voor het contact met de opdrachtgever.

Functiebeschrijving

Je bent als Resource Manager primair verantwoordelijk voor het vinden van de juiste professionals voor de invulling van onze opdrachten. Jouw dagelijkse taken bestaan verder uit onder andere:

 • Recruitment van nieuwe zzp’ers (voornamelijk financials, auditors en juristen);
 • Het opbouwen en uitbouwen van je netwerk door het voeren van (kennismakings)gesprekken met bestaande en nieuwe zzp’ers;
 • Zzp’ers inplannen en uitnodigen voor gesprekken;
 • Administratieve handelingen met betrekking tot de lopende procedures (waaronder CV’s aanpassen en het verzorgen van introducties en voorstellen bij de opdrachtgever);
 • Eventuele marketing mogelijkheden oppakken zoals uitingen op social media (LinkedIn) of het bijwonen van relevante beurzen en congressen;
 • Proactieve samenwerking met de Business Managers voor het matchen van kandidaten aan opdrachten.

Wie ben jij en wat neem je mee?

 • Afgeronde HBO/WO opleiding;
 • 1-3 jaar werkervaring in een consultancy, (corporate) recruitment of senior intercedent rol;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je hebt affiniteit met of ervaring binnen onze aandachtsgebieden;
 • Je hebt ervaring met klantcontact en contact met kandidaten;
 • Knopen doorhakken doe je moeiteloos. Je bent besluitvaardig;
 • Een prettige samenwerking. Met jou kun je écht fijn schakelen;
 • Je bent proactief en weet van aanpakken;
 • Humor;
 • Inlevingsvermogen, je bent empathisch;
 • Je beschikt over een analytisch denkvermogen;
 • Vanzelfsprekend beschik je over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Het is je tweede natuur!

Vanberkel Professionals is gespecialiseerd in de Rijksoverheid, Lokaal Bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs. Onze expertises zijn Procesmanagement, Rechtmatigheid, (IT) Audit, Data, Consulting, Control, Risicomanagement, Bedrijfsvoering en Subsidies. Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort, of het nu om de opdrachtgever gaat of de samenwerking met je collega’s. Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? Dan pas jij goed in ons team!

Wij bieden

Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vast con-tract na het succesvol doorlopen van je proeftijd, een leaseauto en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s binnen Vanberkel Professionals waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Zowel tijdens als na het werk, want iedere maand organise-ren wij een uitje! Wij werken volgens het nieuwe werken (flexibel op kantoor in Zoetermeer en vanuit huis) maar op ‘de Bleis’ kun je jezelf van goede koffie voorzien.

Solliciteren

Herken jij jezelf in de omschrijving, ben je nieuwsgierig naar Vanberkel Professionals en kijk je ernaar uit om ons te leren kennen? Fijn, wij zijn namelijk ook heel benieuwd naar jou! Doe ons beiden een plezier en stuur snel je CV en motivatie per e-mail naar recruitment@vbprofs.nl Wie weet spreken we elkaar snel!

Heb je eerst nog enkele vragen? Geen probleem, begrijpen we helemaal. Bel even naar Hayley de Zwart (06-41145078) of check vbprofs.nl en werkenbijvbprofs.nl.

Tekstschrijver Aanbestedingen (32-40 uur)

Vanberkel Professionals zoekt een commercieel tekstschrijver die een belangrijke schakel vormt binnen ons tenderteam. Samen met een senior tekstschrijver word je ‘letterlijk’ verantwoordelijk voor het schrijven van kwalitatieve, creatieve, heldere tenders met als doel de opdracht binnen te halen. Wij hopen het nieuwe jaar te kickstarten met deze letterkoning(in). Ben jij onze nieuwe aanwinst? Aangezien er een senior tekstschrijver in het team zit, die ook ervaring heeft met het opleiden van een junior, staan wij open voor iemand zonder ervaring.

Jouw uitdaging

Als tekstschrijver voor tenders op het gebied van financiële en juridische vraagstukken binnen de brede publieke sector ben jij onze steun en toeverlaat in het opstellen van leesbare, wervende en winnende inschrijvingen op aanbestedingen en offertes. Kijk, deze zin hiervoor kan veel beter geformuleerd worden. Zie je wel, we hebben je nodig!

Je doet het gelukkig niet alleen. In nauwe samenwerking met jouw collega’s van het tenderteam bepaal je de strategische aanpak. Je werkt de planvorming uit en de schrijft de tekst voor dit plan. Ook help jij in de voorbereiding van de brainstorms en verzamel jij alle benodigde input. Jij zorgt er uiteindelijk voor dat de wens van de opdrachtgever en de dienstverlening van Vanberkel Professionals samenkomen in een heldere en overtuigend geformuleerde tekst.

Om tot een winnende tekst te komen is het belangrijk om de klantvraag goed te begrijpen en de verbinding te leggen tussen onze oplossing en het vraagstuk. Hierin ben je nieuwsgierig en doortastend, maar ook origineel en creatief. Dankzij jouw creativiteit worden strategie en ideeën omgezet naar daadwerkelijke tekst die de beoordelaars bij de aanbestedende dienst moet overtuigen. Belangrijk hierin is dat het plan onderscheidende meerwaarde heeft, project specifiek is en tot in detail SMART gemaakt is. Samen met de senior tekstschrijver weet je collega’s verder te helpen en te begeleiden bij het, op vernieuwende en originele wijze, schrijven van teksten voor aanbestedingen en offertes. Jij bent onze nieuwe Hoofdletter!

Wie ben jij en wat ga je doen?

Het belangrijkste is dat je plezier hebt in het werk en je energie haalt uit het schrijven van teksten. Je wordt blij van aanbestedingen, dat helpt. Daarnaast is het van belang dat je nauwkeurig werkt en snel kunt schakelen, want je werkt aan meerdere offertes en aanbestedingen tegelijk. Jij hebt die vlotte pen in huis, een flexibele werkhouding en je schrijft glasheldere teksten. Je weet de juiste toon te raken en bent in staat informatie compact op te schrijven en weer te geven. Je teksten zijn grammaticaal correct én argumentatief, waardoor we als terechte winnaar -de winnaar waar men niet omheen kan- uit de bus komen. Opdrachten worden ons bijna vanzelfsprekend gegund.

Oftewel; de tekstschrijver aanbestedingen is verantwoordelijk voor het schrijven van kwalitatieve tenders met als doel de opdracht binnen te halen. Uiteraard moet het schrijven je passie zijn en wil je jezelf daarin ook verder ontwikkelen. Je werkt verder nauw samen met onze proces- en tenderspecialist, het directieteam en met onze consultants en interim professionals.

De functie

Deze functie bestaat uit verschillende taken, een groot deel van je tijd ben je bezig met het schrijven en redigeren van de kwaliteitsstukken voor de aanbestedingen, het verzorgen van de opmaak van deze aanbiedingen en het ophalen van relevante informatie vanuit de organisatie. Je zorgt ervoor dat er binnen de strenge deadlines scherpe teksten klaarstaan. Om dit te kunnen realiseren heb je veel contact met de interne stakeholders en mogelijk externe samenwerkingspartners. Jij durft mensen achter de broek aan te zitten als er bijvoorbeeld nog informatie of bepaalde documenten ontbreken. Door de strenge deadlines zal je hier soms hard in moeten zijn. Je kan zowel goed zelfstandig werken als gezamenlijk in een team naar een doel toe werken. Ook houd jij je bezig met het opzetten, aanvullen, coördineren en updaten van de tenderbibliotheek en verzamel je beeld die onze verhalen ondersteunen. Met jouw aandacht voor inhoud, stijl, opmaak, lay-out en vormgeving weten wij aanbestedingen te winnen. Samen met de proces- en tenderspecialist, de senior tekstschrijver en het directieteam evalueer je de tender, samenwerking en gunningsuitslag.

Wat zien wij graag in onze tekstschrijver?

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschift;
 • Een pragmatische aanpak, effectieve werkwijze en uitstekende planning skills;
 • Een ietwat nieuwsgierig aagje;
 • Een gestructureerde werkwijze en sterk analytisch vermogen;
 • Resultaatgerichtheid en een commerciële instelling;
 • Een enthousiast, ondernemend persoon die verzot is op schrijven;
 • Iemand die accuraat, proactief, assertief en punctueel is;
 • Gewend is om zelfstandig én in teamverband te werken;
 • Een snelle beslisser, gericht op actie;
 • Iemand die sterk is in het bewaren van het overzicht, kan accelereren en met scherpe deadlines kan omgaan;
 • Doortastend is én vindingrijk;
 • Een snelle leerling; je neemt in korte tijd veel informatie tot je, pakt erop door en filtert op de essentie;
 • Een verbeteraar; je signaleert knel- en verbeterpunten;
 • Een speurneus; je zoekt naar optimale oplossingen;
 • Een fanatiekeling; je houdt van tenderen én winnen!

Jij bent onze nieuwe tekstschrijver aanbestedingen als je beschikt over:

 • Creativiteit, innovatieve ideeën, zelfstandigheid en precisie;
 • Het vermogen het overzicht te houden en hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden;
 • Een commerciële instelling en goede communicatieve vaardigheden;
 • Een winnaarsmentaliteit en in staat bent onder druk te presteren;
 • WO/HBO+ denkniveau (bij voorkeur een afgeronde opleiding in een commerciële, bedrijfskundige, marketing of vergelijkbare richting bijvoorbeeld Nederlands, Journalistiek, Communicatie of iets vergelijkbaars);
 • Een beschikbaarheid van 32-40 uur per week.

Wij bieden

Vanberkel Professionals staat bekend als een persoonlijke, betrokken, betrouwbare en deskundige partner en bovendien een flexibele en enthousiaste werkgever waar medewerkers zich thuis voelen.

Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s binnen Vanberkel Professionals waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Zowel tijdens als na het werk. Wij werken volgens het nieuwe werken (flexibel op kantoor in Zoetermeer en vanuit huis).

Solliciteren

Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? Dan pas jij goed in ons team!

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiter Désirée van der Kruk gaat graag het gesprek met jou aan. Neem contact op via 06-22911509 of d.vanderkruk@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel!

Over Vanberkel Professionals

Vanberkel Professionals, financieel en juridisch specialist in interim- en adviesopdrachten, is een kennisgedreven organisatie en partner voor de brede publieke sector. Vanberkel Professionals ontstond in 2007 vanuit de aspiratie om met financiële dienstverlening de brede publieke sector een oplossing op maat te bieden. Inmiddels heeft Vanberkel Professionals zich ontpopt tot een organisatie met bijna 200 medewerkers en werken wij samen aan de ambitie om de overheid beter te maken. Met onze eigen expertise en één gemeenschappelijke drive maken we impact bij organisatie en de samenleving.

Onze mensen zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid, Lokaal bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs invulling kunnen geven aan hun sociaal-maatschappelijke taken en vraagstukken. Wij zijn onderdeel van Cohedron, daarmee behoren we tot het Public Powerhouse. Meer info op vbprofs.nl.

Administratief Medewerker (24-32 uur)

Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot de cultuur behoort?  Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor onze locatie in Zoetermeer zijn wij op zoek naar een administratief medewerker voor 24-32 uur per week.

De dagelijkse gang van zaken wordt door de administratief medewerker zelfstandig uitgevoerd. Je werkt nauw samen met een andere collega die dezelfde taken uitvoert.

De activiteiten bestaan uit onder andere:

 • Zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren van diverse administratieve werkzaamheden;
 • Administratieve ondersteuning door middel van invoeren administratieve gegevens en controle hiervan;
 • Gestructureerd en accuraat verwerken van documentatie en contracten;
 • CV’s van kandidaten ombouwen in Vanberkel format;
 • Archiveren.

Wij vragen

 • Een afgeronde MBO opleiding;
 • Ervaring minimaal 3 jaar in een allround administratieve/office support rol;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Een positieve instelling, collegiaal en flexibel;
 • Proactief, doortastend, gestructureerd werken en besluitvaardig.

Wij bieden

Een marktconform salaris. Daarnaast bieden wij ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleiding, training en coaching. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s waar persoonlijke betrokkenheid, samenwerken en werkgeluk voorop staan. Jouw functie zal veelal vanuit kantoor (in Zoetermeer) zijn. Flexibel thuiswerken is bespreekbaar.

Solliciteren

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiter Désirée van der Kruk gaat graag het gesprek met jou aan. Neem contact op via telefoonnummer: 06-22911509 of mail naar: d.vanderkruk@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel.

Over Vanberkel Professionals

Vanberkel Professionals, financieel en juridisch specialist in interim- en adviesopdrachten, is een kennisgedreven organisatie en partner voor de brede publieke sector. Vanberkel Professionals ontstond in 2007 vanuit de aspiratie om met financiële dienstverlening de brede publieke sector een oplossing op maat te bieden. Inmiddels heeft Vanberkel Professionals zich ontpopt tot een organisatie met bijna 200 medewerkers en werken wij samen aan de ambitie om de overheid beter te maken. Met onze eigen expertise en één gemeenschappelijke drive maken we impact bij organisatie en de samenleving.

Onze mensen zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid, Lokaal bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs invulling kunnen geven aan hun sociaal-maatschappelijke taken en vraagstukken. Wij zijn onderdeel van Cohedron, daarmee behoren we tot het Public Powerhouse. Meer info op vbprofs.nl.

Fieldmanager (32-40 uur)

Introductie

Wil jij het eerste aanspreekpunt zijn van onze Finance en Juridische Interim Professionals die werken bij onze opdrachtgevers in de Publieke sector? Laat jij graag de carrière van onze Finance en Juridisch Interim Professionals tot bloei komen en sta jij voor het realiseren van persoonlijke groei? Doe jij er alles aan om hem of haar hierin te faciliteren? Ben jij een geboren en bovenal ervaren manager en coach met een groot empathisch vermogen, die onze interim professionals inspireert en verder helpt te ontwikkelen. En durf jij daarnaast wanneer nodig ook het moeilijke gesprek aan te gaan?

Dan is deze functie als Fieldmanager bij Vanberkel Professionals jou op het lijf geschreven!

Wat ga je doen als Fieldmanager?

Jij bent verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van onze Finance en Juridische Professionals. Je hebt op regelmatige basis contact met jouw groep van interim professionals. Dit kan digitaal, op locatie of op ons gezellige kantoor in Zoetermeer. Je voert het hele jaar door verschillende gesprekken (bijvoorbeeld talent-, evaluatie-, loopbaan- en functioneringsgesprekken) om de ontwikkeling en ambities van de professionals in kaart te brengen en hun carrière pad samen uit te zetten. Ook begeleid je jouw professionals bij kort en lang verzuim en schakel je met HR met als doel gezonde en vitale professionals.

Jij bent dus verantwoordelijk voor de gehele HR-cyclus en daarnaast bij voorkeur sparringpartner voor Business management, collega’s en HR. Daarnaast zorg jij ervoor dat jouw professionals zich verbonden voelen met Vanberkel Professionals.

Kortom, het is jouw taak om onze Interim professional te ondersteunen tijdens zijn/haar loopbaan en het beste uit hem/haar te halen met als doel om de Interim Professionals te ontwikkelen en in hun kracht te zetten. Op die manier kunnen zij de klant de juiste kwaliteit leveren waar wij als Vanberkel Professionals voor staan.

Als Fieldmanager:

 • vorm jij samen met de Businessmanager en HR adviseur de driehoek waarbinnen de Interim Professional centraal staat. Je fungeert als linking pin tussen HR, Business management en de mensen uit jouw team;
 • ben je het eerste aanspreekpunt voor de Interim Professional en lost issues op wanneer nodig;
 • ben jij de spil tussen de binding, doorgroei en doorstroom van onze professionals;
 • zorg jij ervoor dat de mensen in jouw team happy zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen;
 • draag je zorg voor de ondersteuning van de ontwikkeling van de Finance en Juridische Interim Professional, door middel van uitstekende begeleiding en coaching;
 • geef je loopbaanadvies met betrekking tot opleidingen;
 • beperk je het ziekteverzuim, en ben je betrokken in de driehoek bij Re-integratie gesprekken;
 • breng je de behoeftes van de Interim professionals in kaart m.b.t. hun ontwikkeling ende opdracht die daarbij hoort. Je bespreekt dit samen met de Interim Professional en de betreffende Business manager;
 • ben je verantwoordelijk voor het opbouwen, verstevigen en verder uitbreiden van de relatie met jouw eigen groep van professionals;
 • zorg je ervoor dat de interim professionals hun administratieve zaken op orde hebben;
 • neem je deel aan evenementen als introductiedagen, kennissessies en (team)uitjes.

Wie ben jij?

Als Fieldmanager maak je gemakkelijk contact met mensen en hebt oprecht interesse in onze Interim Professionals. Je zorgt ervoor dat zij zichzelf zowel persoonlijk als professioneel blijven ontwikkelen. Je staat stevig in je schoenen. Je bent in staat om snel te schakelen, bent besluitvaardig, nauwkeurig en je weet overzicht te bewaren. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en beschikt over een enthousiaste, zelfstandige en flexibele werkhouding.

Wat is jouw profiel?

Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding en hebt minimaal vijf jaar werkervaring opgedaan op het gebied van (Field)management of HR. Je hebt ervaring met het aansturen van (grote) groepen medewerkers en bent mens- en ontwikkelingsgericht. Je neemt graag het initiatief, wacht niet af en denkt in oplossingen.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties en vaardigheden:

 • Samenwerken: je werkt op effectieve wijze (mee) aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct jouw persoonlijk belang dient;
 • Overtuigingskracht: je probeert anderen voor jouw standpunten en ideeën te winnen en draagvlak te creëren;
 • Verbindend: Je bent van nature een verbinder en zorgt ervoor dat jij connectie hebt met de professionals in jouw team en dat zij betrokken zijn bij Vanberkel Professionals;
 • Inlevingsvermogen: je bent je bewust van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van jouw eigen gedag op hen;
 • Ontwikkelen van medewerkers: de sterke en zwakkere ontwikkelde vaardigheden van medewerkers inventariseren en analyseren; hun talenten onderkennen en hun ontwikkelbehoeften vaststellen; ervoor zorgen dat de juiste ontwikkelactiviteiten worden uitgevoerd;
 • Leidinggeven: je geeft op een resultaatgerichte manier richting aan medewerkers; formuleert doelen en faciliteert hen; bewaakt de voortgang en corrigeert waar nodig medewerkers.
 • In bezit van rijbewijs B;
 • Je beheerst de Nederlandse taal en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

Vanberkel Professionals staat bekend als een persoonlijke, betrokken, betrouwbare en deskundige partner en bovendien een flexibele en enthousiaste werkgever waar medewerkers zich thuis voelen.

Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vast contract na het succesvol doorlopen van je proeftijd en ruime ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van opleidingen en trainingen. Je maakt deel uit van een hecht team van collega’s binnen Vanberkel Professionals waar persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling voorop staan. Zowel tijdens als na het werk. Wij werken volgens het nieuwe werken (flexibel op kantoor in Zoetermeer en vanuit huis).

Solliciteren

Voel jij je thuis in een bedrijf waar zelfstandigheid en teamspirit samengaan? Waar vertrouwen, betrouwbaarheid en openheid tot het DNA behoort? Zoek je een betrokken werkgever die persoonlijke aandacht combineert met vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling? Dan pas jij goed in ons team!

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten? Onze Corporate Recruiter Désirée van der Kruk gaat graag het gesprek met jou aan. Neem contact op via 06-22911509 of d.vanderkruk@vbprofs.nl of stuur je cv naar recruitment@vbprofs.nl en wie weet spreken we elkaar snel!

Over Vanberkel Professionals

Vanberkel Professionals, financieel en juridisch specialist in interim- en adviesopdrachten, is een kennisgedreven organisatie en partner voor de brede publieke sector. Vanberkel Professionals ontstond in 2007 vanuit de aspiratie om met financiële dienstverlening de brede publieke sector een oplossing op maat te bieden. Inmiddels heeft Vanberkel Professionals zich ontpopt tot een organisatie met bijna 200 medewerkers en werken wij samen aan de ambitie om de overheid beter te maken. Met onze eigen expertise en één gemeenschappelijke drive maken we impact bij organisatie en de samenleving.

Onze mensen zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid, Lokaal bestuur, Woningcorporaties, Zorg en Onderwijs invulling kunnen geven aan hun sociaal-maatschappelijke taken en vraagstukken. Wij zijn onderdeel van Cohedron, daarmee behoren we tot het Public Powerhouse. Meer info op vbprofs.nl.

Solliciteer direct!

Wij zijn op zoek naar gedreven, deskundige financiële en juridische professionals, adviseurs, managers en trainees die opdrachten uitvoeren voor onze opdrachtgevers. Die willen presteren en hun expertise willen inzetten voor het oplossen van specifieke vraagstukken. Die verbeteringen realiseren en zo bijdragen aan de continuïteit en het verandervermogen van onze opdrachtgevers. Als je ook nog flexibel bent ingesteld, leergierig en als zelfstarter een opdracht kan verwerven en uitvoeren; dan zijn wij op zoek naar jou.

KvK 27337839

   

  Beveiligd door reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.